Arbetsgång

Normalt sett, efter att kunden har kontaktat oss, skickar vi ut ett frågeformulär. Detta ger kunden en chans att fundera igenom vad kunden önskar med sin trädgård. Därefter bestämmer vi tid för ett första möte.

Vid detta första möte diskuterar vi trädgården med formuläret som underlag och vi fotograferar tomten. Mötet tar ca en timma.

Men utgångspunkt från en situationsplan eller liknande gör vi en första grovskiss. Det brukar ta 3-5 timmar. Därefter har vi ett möte där vi diskuterar de grundläggande idéerna och eventuellt lägger till fler önskemål.

Efter avstämningsmötet framställer vi de handlingar som är beställda och redovisar dem vid ett sista möte.

Önskas ett frågeformulär, så skicka gärna ett mejl, eller ring.

Vid trädgårdsrådgivning ses vi på plats och går en rundvandring i trädgården där vi diskuterar problem och lösningar. I mån av tid kan jag också göra lite enkla skisser.

© GRÖN DESIGN 2007