Priser

Det är svårt att uppskatta totalkostnaden för att rita en trädgård. Det kan variera väldigt mycket beroende på kundens önskemål, antalet möten som krävs, tomtens storlek och förutsättningar, etc. Erfarenheten visar dock att man i de flesta fall med normalstora villatomter bör räkna med en kostnad på 10 - 15 000:-. Radhustomter och små villatomter kan bli betydligt billigare. Vi lämnar även offerter om så önskas.


• Milersättning 35:-/mil

• Trädgårdsrådgivning på plats - 2000:- (upp till 2 tim, milersättning och restid är inkluderat i Storgöteborg)

Ingen milersättning eller kostnad för restid tas ut för uppdrag i Ale Kommun

 

Arvode för föreläsningar och studiecirklar enligt överenskommelse.

Alla priser exklusive moms.

© GRÖN DESIGN 2007