Referenser

Illustrationsplaner är det som de flesta privatkunder beställer. Det är även vanligt att privatkunder beställer växtlistor. Ibland tillkommer även planteringsplaner och detaljritningar.

Nedanstående länkar visar illustrationsplaner på olika objekt, ritade under 2005.
   
Nedanstående länkar visar illustrationsplaner på olika objekt, ritade under 2006.
 
Nedanstående länkar visar illustrationsplaner på olika objekt, ritade under 2007.
             

2008-2010     2008-2012

Växtlista»
Detta exempel på växtlista antyder att kunden inte har beställt någon planteringsplan. I det fallet hade växternas placering angivits med nummer på planteringsplanen.

Planteringsplan»
Siffror och kryss anger var respektive växt placeras. Siffror anges i växtlista.

Detaljritning»
Exempel på detaljritning. Här handlar det snarast om skisser som visar principen bakom konstruktionen.

© GRÖN DESIGN 2007